Kopalnia Gozdnica

Zakład Górniczy „Gozdnica” jest jednym z wielu przedsiębiorstw w strukturach prywatnej Grupy Lode zajmującej się produkcją materiałów budowlanych i ogniotrwałych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów przekształconych.

Odbiór i zagospodarowanie dla celów rekultywacji odpadów innych niż niebezpieczne na warunkach zgodnych z decyzją: DŚ.III.7244.2.4.2018 z dnia 18.01.2019r, dotyczącą przetwarzania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.

Nazwy, kody oraz ilości odpadów do rocznego zagospodarowania [w Mg] przedstawia załączona tabela odpady.pdf należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście

Oferta

Pospółka

Kopalnia Gozdnica w swoim asortymencie posiada złoża pospółki o wysokiej jakości, która ma opinie „najlepszej w całej okolicy”. Świetnie nadaje się na podsypkę pod fundamenty i nie tylko. Zawiera frakcje piasku średniego i kamienie od 16 do 63 mm. Potrafi zagęścić się do stanu „pancernego” i wzmocnić każde podłoże. Nasza pospółka była użyta przy budowie Autostrady A18 nitki północnej.

Cennik

do 1000 ton – 15 zł za 1 tonę
od 1001 ton do 2000 ton – 13 zł za 1 tonę
od 2001 ton do 4000 ton – 12,50 zł za 1 tonę
od 4001 ton do 5000 ton – 12 zł za 1 tonę
powyżej 5000 ton – możliwość negocjacji

Niebawem nowy asortyment żwirów płukanych:
o frakcjach: 0/2, 2/8, 8/16, 16/32

Regulamin zakupu

Badania laboratoryjne pospółki

Iły ceramiki budowlanej

Złoże „Gozdnica” zaliczane jest do złóż o zróżnicowanej i trudnej do interpretacji budowie geologicznej, lokalnie nieciągłych, o zmiennej miąższości.

W pełni wykształconym profilu złoża znajdują się trzy poziomy iłów ceramiki budowlanej przedzielone przerostami nieużytecznymi.

Ceny sprzedaży są negocjowane indywidualnie.

Od 80 zł/t do 120 zł/t netto.

Ocena właściwości fizyko – chemicznych i technologicznych surowców ilastych ze złoża Gozdnica

Transport

Współpracujemy z firmą Transportową, która wykonuje usługę transportu na zmówienie.

Formularz kontaktowy

Kontakt

ZAKŁAD GÓRNICZY „GOZDNICA”

68-130 Gozdnica
Gmina Gozdnica, powiat żagański,
Współrzędne do kopalni:
51°26’15.6″N 15°04’14.6″E
Link Lokalizacji google map:
https://goo.gl/maps/KNzYUHvHhhtAhH3j7

Gospodarowanie Odpadami

Ul. Kościuszki ; 68-130 Gozdnica
BDO 000014858

PRZEDSIĘBIORCA BIURO:

LHL KLINKIER SP. Z O.O.
Ul. FABRYCZNA 1,
BIURO – LHL KLINKIER
68-130 GOZDNICA
NIP 8971578326

Tel: +48 725307849 (glina,kruszywa)

Tel: +48 511617182 (gospodarka odpadami)
Email: biuro@kopalniagozdnica.pl