Specyfikacja Gliny

  1. Barwa gliny, ocena plastyczności, reakcja z HCL

Oz.

Gliny

Barwa

Ocean plastyczności

Reakcja z HCL

PL-1

Wielobarwna: niebiesko – zielona, liczne rdzawe przerosty

Zwięzła b. plastyczna

Nieznacznie pieni się

PL-2

Jasno popielata, nieliczne przebarwienia

Kawałki różnią się plastycznością, są słabo lub średnio plastyczne

Nie pieni się

PL-3

Jasno popielata, nieliczne przebarwienia w kolorze ciemnopopielatym lub rdzawym

Zwięzła plastyczna

Nie pieni się

PL-4

Wielobarwna: głównie zielono-niebieska, przerosty rdzawe i fioletowe

Zwięzła b. plastyczna

Nieznacznie pieni się

PL-5

Popielata, b. nieliczne rdzawe lub liliowe przerosty

Zwięzła plastyczna

Nie pieni się

PL-9

Jednorodna, jasno-popielata, nieliczne żółte przebarwienia

Zwięzła śr. plastyczna

Nie pieni się

 

  1. Pozostałości na sicie 63 i 20 µm

Oz. gliny

Powyżej 63 µm, %

Powyżej 20 µm, %

PL-1

2,09

3,85

PL-2

25,28

36,17

PL-3

11,68

26,06

PL-4

5,35

12,52

PL-5

3,26

8,59

PL-9

10,09

15,64

 

  1. Wynik analizy ziarnowej metoda Andreasena

Rozmiar

Ziarna, µm

PL-1

PL-3

PL-4

Udział frakcji, %

Przesiew,

%

Udział

Frakcji, %

Przesiew,

%

Udział

Frakcji, %

Przesiew,

%

63

2,09

97,91

11,68

88,32

5,35

94,65

50

3,90

84,42

40

0,80

97,11

3,24

81,18

3,06

91,59

20

3,46

93,65

7,58

73,60

5,15

86,44

10

3,10

90,55

7,5

66,10

10,63

75,81

5

8,58

81,97

5,3

60,80

10,72

65,09

3

8,79

73,18

5,84

54,96

9,20

55,89

1,5

14,06

59,12

7,27

47,69

10,55

45,34

 

  1. Skład chemiczny glin

Właściwość

PL-1

PL-2

PL-3

PL-4

PL-5

PL-9

Straty prażenia

6,8

6,39

6,24

6,61

8,62

8,63

CaO

0,86

0,65

0,77

0,79

0,63

0,59

K2O

2,61

1,36

1,74

2,14

2,15

1,92

MgO

1,62

0,31

0,46

0,86

0,57

0,51

Na2O

0,27

0,2

0,24

0,27

0,3

0,23

SiO2

60,5

68,2

68,1

64,22

58,5

59,8

SO3

0,38

0,097

0,14

0,12

0,32

0,17

Al2O3

18,9

19,26

18,58

19,09

24,63

24,19

Fe2O3

6,42

1,59

1,97

3,86

2,53

2,23

TiO2

0,61

0,95

0,94

0,77

0,99

0,93

  1. Termiczna analiza różnicowa – stosunki ilościowe, obliczone na podstawie analizy termograwimetrycznej wspomaganej analizą DTG dla frakcji ziarnowej poniżej 2 µm.

Lp.

Minerał/Próbka

PL-1

PL-2

PL-3

PL-4

PL-5

PL-9

1

Kaolinit

25

73

65

56

62

77

2

Smektyt

22

10

8

15

16

5

3

Illit

22

10

8

13

15

5

4

Chloryt

10

Ślad

Ślad

5

5

5

5

FeOOH

1

1

Ślad

3

6

Inne(kwarc, skaleń, mika)

20

6

15

7

2

8

 

  1. Udział procentowy minerałów w badanych glinach (obliczenia szacunkowe)

Oz. glin

Minerały ilaste o wł plastycznych, %

Minerały schudzające, %

Inne, %

Minerały 2-warstwowe

Minerały 3,4-warstwowe

Mika+skaleń

Kwarc

FeOOH

PL-1

26

45

10

18

1

PL-2

40

11

11

37

0,5

PL-3

40

9

15

35

PL-4

33

18

17

30

2

PL-5

46

20

18

16

PL-9

57

10

17

16

 

  1. Właściwości technologiczne glin. Badania obejmowały oznaczenia 1) wody zarobowej 2) skurczliwości suszenia 3) wytrzymałości mechanicznej na zginanie po wysuszeniu 4) oznaczenie właściwości po wypale w różnych temperaturach: * skurczliwość wypalania * wytrzymałość na zginanie * gęstości pozornej * nasiąkliwości wagowej * porowatości całkowitej. Oznaczenie 1,2,3 wykonano na próbkach formowanych z mas plastycznych metodą formowania ręcznego w formach metalowych ( beleczki o wymiarach 60x10x10mm) oraz formowanie w prasie ślimakowej o średnicy 10mm zauważono wyraźną tendencję do równoległego układania się cząstek ilastych do kierunku wytłaczania pasma. Anizotropia w zachowaniu płytek minerałów ilastych była tym mocniejsza im większy był udział illitu i montmorylonitu. Wyniki oznaczeń przedstawiono w tabeli poniżej. Badania wymienione w punkcie 4 wykonano dla próbek wypalonych w zakresie temperatur : 950 – 1250 st C dla glin PL-1,PL-4, 1050 – 1300 st C dla glin PL-2, PL-3, PL-5, PL-9. Wyniki oznaczeń umieszczono w tabeli 8

Oz. gliny

Metoda formowania

Woda zarobowa, %

Skurczliwośc suszeni, %

Wytrzymałość na zginanie, MPa

PL-1

Formowanie ręczne

30,3

9,08

7,52

Prasa ślimakowa d=10mm

7,60

17,85

Prasa ślimakowa d=20mm

8,83

8,19

PL-2

Formowanie ręczne

21,1

3,70

3,98

Prasa ślimakowa d=10mm

3,40

4,14

Prasa ślimakowa d=20mm

3,60

4,05

PL-3

Formowanie ręczne

21,8

6,34

5,97

Prasa ślimakowa d=10mm

5,40

7,54

Prasa ślimakowa d=20mm

6,02

6,78

PL-4

Formowanie ręczne

28,6

8,60

5,84

Prasa ślimakowa d=10mm

6,30

14,64

Prasa ślimakowa d=20mm

8,48

10,60

PL-5

Formowanie ręczne

27,8

6,59

5,50

Prasa ślimakowa d=10mm

5,35

6,76

Prasa ślimakowa d=20mm

6,12

5,35

PL-9

Formowanie ręczne

25,2

6,30

3,74

Prasa ślimakowa d=10mm

5,20

7,29

Prasa ślimakowa d=20mm

5,80

4,10

 

  1. Właściwości fizyczne próbek glin, formowanych na prasie ślimakowej, po wypale w rożnych temperaturach.

Rodzaj gliny

Temp. Wypału

Wytrzymałość na zginanie

Gęstość pozorna

Nasiąkliwość wagowa

Porowatość całkowita

Skurcz wypału

st C

MPa

g/cm3

%

%

%

PL-1

950

45,73

1,998

9,72

24,6

1,1

1000

48,17

2,113

6,75

20,25

2,0

1050

66,55

2,341

0,204

11,67

5,88

1100

44,78

2,014

2,31

23,99

5,5

1170

31,97

1,519

11,12

42,69

2,4*

1250

14,44

1,085

35,35

59,06

PL-2

1050

17,87

1,86

15,49

29,95

1,32

1085

20,14

1,93

12,90

27,08

2,54

1125

21,15

2,04

9,99

23,02

3,5

1225

24,84

2,06

8,26

22,11

3,5

1270

25,38

2,11

6,80

20,47

4,0

1310

24,12

2,13

7,27

19,71

4,56

PL-3

1050

29,77

1,90

12,73

28,26

0,94

1075

29,05

1,98

9,59

25,20

1,18

1125

33,74

2,04

6,88

23,00

2,66

1225

38,74

2,10

5,20

20,59

4,0

1270

37,58

2,15

4,08

18,79

4,4

1310

36,62

2,18

4,05

17,87

5,0

950

38,22

1,90

12,83

28,24

0,26

PL-4

1000

41,75

1,97

10,47

25,67

1,0

1050

43,44

2,07

7,99

22,07

2,38

1075

46,39

2,12

5,95

19,90

2,88

1130

54,02

2,23

1,41

15,85

4,66

1200

55,87

2,28

0,42

13,91

5,28

1250

35,67

1,81

8,96

31,71

3,5*

PL-5

1050

44,64

1,96

11,27

26,21

3,98

1085

47,73

2,15

5,45

18,7

4,36

1125

59,27

2,29

0,46

13,61

6,8

1225

65,14

2,33

0,24

12,15

7,2

1250

63,83

2,33

0,27

12,16

6,78

1270

58,02

2,33

0,28

12,12

5,56

1310

54,44

2,31

0,22

12,84

5,28

PL-9

1050

41,67

1,94

11,86

26,85

2,84

1075

43,14

2,01

9,33

24,33

3,22

1200

50,54

2,27

1,43

14,26

5,24

1250

53,26

2,29

1,08

13,64

6,6

1270

54,32

2,30

0,86

13,17

7,0

1310

52,82

2,30

1,01

13,09

7,4

  • pęcznienie

 

  1. Właściwości fizyczne próbek glin PL-1,3,4,5,9, (formowanych ręcznie), po wypale w różnych temperaturach

Rodzaj gliny

Temp wypału

Wytrzymałość na zginanie

Gęstość pozorna

Nasiąkliwość wagowa

Porowatość całkowita

Skurcz wypału

St C

MPa

g/cm3

%

%

%

PL-1

950

29,99

2,02

9,92

23,62

3,12

1000

38,01

2,13

7,03

19,62

4,3

1050

43,55

2,24

1,90

15,47

6,27

1080

45,75

2,33

0,8

12,07

7,29

1200

43,50

2,15

2,10

18,98

3,94*

PL-3

1050

15,80

1,93

11,60

27,17

2,34

1080

19,40

2,08

7,73

21,50

3,34

1180

22,40

2,10

6,27

20,75

3,98

1200

25,50

2,12

6,05

20,00

4,36

1250

33,00

2,12

5,90

20,00

4,60

PL-4

950

26,30

1,85

12,90

30,20

1,00

1000

27,30

1,93

11,60

27,20

2,50

1050

33,80

2,09

9,10

21,10

3,10

1080

35,70

2,14

6,20

19,20

4,80

1200

42,08

2,22

0,90

16,20

7,24

PL-5

1050

25,80

1,86

15,57

29,80

5,50

1080

32,50

2,11

4,15

20,40

6,10

1180

58,40

2,25

1,30

15,10

6,70

1200

60,80

2,32

0,76

12,40

7,30

1250

58,80

2,35

0,68

11,30

7,80

PL-9

1050

32,43

1,98

11,64

25,28

3,74

1080

35,04

2,15

3,49

18,87

4,15

1180

48,80

2,22

2,05

12,83

7,02

1200

49,40

2,34

1,39

11,70

7,12