Kopalnia Gozdnica

Zakład Górniczy „Gozdnica” jest jednym z wielu przedsiębiorstw w strukturach prywatnej Grupy Lode zajmującej się produkcją materiałów budowlanych i ogniotrwałych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów przekształconych.

Odbiór i zagospodarowanie dla celów rekultywacji odpadów innych niż niebezpieczne na warunkach zgodnych z decyzją przetwarzania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.

Nazwy, kody oraz ilości odpadów do rocznego zagospodarowania [w Mg] przedstawia załączona tabela odpady.pdf należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście

Oferta

Pospółka

Kopalnia Gozdnica w swoim asortymencie posiada złoża pospółki o wysokiej jakości, która ma opinie „najlepszej w całej okolicy”. Świetnie nadaje się na podsypkę pod fundamenty i nie tylko. Zawiera frakcje piasku średniego i kamienie od 16 do 63 mm. Potrafi zagęścić się do stanu „pancernego” i wzmocnić każde podłoże. Nasza pospółka była użyta przy budowie Autostrady A18 nitki północnej.

Specyfikacja glin

Badania laboratoryjne pospółki

Iły ceramiki budowlanej

Złoże „Gozdnica” zaliczane jest do złóż o zróżnicowanej i trudnej do interpretacji budowie geologicznej, lokalnie nieciągłych, o zmiennej miąższości.

W pełni wykształconym profilu złoża znajdują się trzy poziomy iłów ceramiki budowlanej przedzielone przerostami nieużytecznymi.

Ceny sprzedaży są negocjowane indywidualnie.

Od 90 zł/t do 200 zł/t netto.

Ocena właściwości fizyko – chemicznych i technologicznych surowców ilastych ze złoża Gozdnica

Transport

Współpracujemy z firmą Transportową, która wykonuje usługę transportu na zmówienie.

Formularz kontaktowy

Kontakt

ZAKŁAD GÓRNICZY „GOZDNICA”

68-130 Gozdnica
Gmina Gozdnica, powiat żagański,
Współrzędne do kopalni:
51°26’15.6″N 15°04’14.6″E
Link Lokalizacji google map:
https://goo.gl/maps/KNzYUHvHhhtAhH3j7

PRZEDSIĘBIORCA BIURO:

GZCB SP. Z O.O.
Ul. FABRYCZNA 1,
68-130 GOZDNICA
NIP 9241912782

Tel: +48 725307849 (glina,kruszywa)

Email: biuro@kopalniagozdnica.pl