O Nas

Zakład Górniczy „Gozdnica” jest jednym z wielu przedsiębiorstw w strukturach prywatnej Grupy Lode zajmującej się produkcją materiałów budowlanych i ogniotrwałych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Potencjalny zasięg oddziaływania eksploatacji kopaliny ze złoża wyznacza teren górniczy „Gozdnica VI”, który zlokalizowany jest na zachodnich obrzeżach miasta Gozdnica w bezpośrednim sąsiedztwie z zakładem GZCB Sp. z o.o. produkującym pustaki ceramiczne. Teren górniczy obejmuje południową część złoża, a mianowicie jedno z siedmiu pól zasobowych. Grunty położone w granicach zakładu górniczego w większości są zalesione, jedynie w części północno-wschodniej obejmują istniejące nieczynne wyrobisko górnicze objęte planem rekultywacji, który zrekompensuje niekorzystne zmiany spowodowane działalnością wydobywcza. Udokumentowane złoże ilasto-piaszczyste o miąższości dochodzącej do 30m zajmuje powierzchnie 35 hektarów. Kopalinę główną w złożu stanowią iły ceramiki budowlanej, natomiast towarzyszącą – pospółka i kruszywo naturalne zalegające powyżej warstwy iłów. Zasięg oddziaływania robót górniczych ograniczony będzie do obszaru i terenu górniczego.

Dojazd do zakładu górniczego umożliwia droga wojewódzka nr 350 łącząca Łęknicę z Bolesławcem.