Regulamin

Regulamin z dn. 01.01.2020

Niniejszy Regulamin określa zasady kupna surowców dostępnych w LHL Klinkier Sp. z o.o. przy zakładzie górniczym „Gozdnica”

Informacje o surowcach podane na stronach internetowych www.kopalniagozdnica.pl w szczególności ich parametry fizyko-chemiczne i użytkowe oraz cennik, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy wzajemnej.

Celem umowy wzajemnej jest doprowadzenie do obopólnej wymiany świadczeń pomiędzy LHL klinkier Sp. z o.o. a nabywcą. Przeniesienie na własność nabywcy zamówionej ilości surowca jest poprzedzone zadatkiem pieniężnym wynikającej z cennika stanowiącym 100% ceny towaru lub 60% ceny towaru w zakupie powyżej 1000 ton, wpłacaną z góry potwierdzonym przelewem bankowym na konto LHL klinkier Sp. z o.o. 58 1050 0086 1000 0090 3183 0277 i pozostałe 40% również potwierdzonym przelewem bankowym na konto LHL Klinkier Sp. z o.o. w połowie realizacji zamówienia w celu uzyskania gwarancji jego zakupu w określonym terminie. Wymóg ten jest podyktowany wysokimi kosztami wydobycia, załadunku i transportu wewnątrz-zakładowego surowca. Do każdego zamówienia z potwierdzonym zadatkiem jest wystawiana faktura VAT po czym następuje realizacja zamówienia.

W momencie realizacji zamówienia nabywca jest zobowiązany z wyprzedzeniem czasowym zawsze zaawizować e-mailem wytypowany transport surowca. Wykonujący zlecenie transportu wjeżdża na teren kopalni „Gozdnica” przez wagę najazdową w celu zważenia i odczytania pierwszego ciężaru transportu potrzebnego do obliczenia ilości załadowanego surowca przy drugim ważeniu ciężaru tego samego transportu z ładunkiem surowca. Różnica tych ciężarów jest równa ilości załadowanego surowca. Urządzenie ważące jest to 60 tonowa waga najazdowa kalibrowana wzorcami z ważną legalizacją tak by jej wskazania były możliwie najdokładniejsze.

W cenniku pospółki podane ceny są cenami netto niezawierające podatku VAT.

Cennik jest dedykowany tylko podmiotom gospodarczym.

Cennik netto pospółki dla podmiotów gospodarczych.

do 1000 ton – 15 zł za 1 tonę

od 1001 ton do 2000 ton – 13 zł za 1 tonę

od 2001 ton do 4000 ton – 12.50 zł za 1 tonę

od 4001 ton do 5000 ton – 12 zł za 1 tonę

powyżej 5000 ton – możliwość negocjacji

Ceny i sprzedaż iłów ceramiki budowlanej są negocjowane indywidualnie przy zawieraniu umowy sprzedaży tylko z podmiotami gospodarczymi.

Warunki zwrotu zadatku lub jego części.

100 % zwrotu zadatku następuje, tylko w wypadku nierozpoczętych przygotowań do realizacji zamówienia.

W przypadku rozpoczętych przygotowań do realizacji zamówienia np. wydobycie i przygotowanie surowca do wydania, LHL klinkier Sp. z o.o. ma prawo zatrzymać 10% zadatku na poczet zwrot kosztów związanych z przygotowaniem surowca do wydania.

Jeżeli nabywca surowca w trakcie realizacji umowy nie dotrzyma warunków umowy z powodów od niego niezależnych, czego następstwem jest częściowa realizacja umowy poprzez odebranie surowca w mniejszej ilości niż zamawiana to zwrot zadatku będzie wyliczony proporcjonalnie do ilości odebranego surowca przyjmując cenę z cennika adekwatną do ilości odebranego surowca.

NR KONTA

58 1050 0086 1000 0090 3183 0277